داشتن کارت بازرگانی چه زمانی ضروری است؟

 

داشتن کارت بازرگانی چه زمانی ضروری است؟

طبق قوانین کشور، یک شخص حقیقی یا حقوقی درصورتی میتواند در زمینه واردات و صادرات کالا اقدام نماید که دارای کارت بازرگانی باشد.

این مجوز از طریق صنایع و معادن و اتاق بازرگانی به نام متقاضیان واجد شرایط  صادر می شود.

 مدت اعتبار کارت بازرگانی از یک تا پنج سال است.