روزنامه رسمی کشور تنها مرجع رسمی انتشار کلیه آگهی های قانونی کشور اعم از انتشار کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری، ثبت و تمدید نام و علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات و غیره است.
با استناد به ماده ۶ نظامنامه وزارت عدلیه (در حال حاضر وزارت دادگستری) و همچنین با توجه به ماده ۱۹۷ قانون تجارت، خلاصه اطلاعات ثبتی هر شرکت و موسسه ای باید حداکثر ظرف یکماه پس از ثبت، در روزنامه رسمی کشور منتشر شود تا به اطلاع عموم برسد و علاوه بر آن خلاصه اطلاعات گفته شده باید در روزنامه کثیرالانتشاری که توسط مجمع عمومی موسسین شرکت انتخاب شده است منتشر شود.
با توجه به اینکه انتشار آگهی ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری و همچنین تغییرات آن ها، ثبت برند و علائم تجاری ، طرح های صنعتی و همچنین اختراعات و تمدید آن ها بر عهده خود متقاضیان است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که به دلیل عدم اطلاع کافی از نحوه ثبت و انتشار آگهی های فوق در روزنامه رسمی ، این مهم به تاخیر می افتد و یا گاهی بطور کل انجام نمی شود ممکن است مشکلات زیادی را برای متقاضیان بوجود بیاورد. 

نوعی نام تجاری در بازاریابی است.

شکل منحصر به فرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) آرم دایره ای شکل آبی و سفید رنگ اتومبیل بی ام دبلیو و سیب رنگارنگ و گاز زده شده ی شرکت اپل ،همگی نمونه های بارز از مارک های تجاری ای هستند که به خاطر آرم خود فوراَ شناسایی می گردند.

در واقع،برای این که محصولات هر تجارتخانه مشخص و معلوم گردد،تجار اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد.ا

ستعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک مبادرت به خرید می نماید بدون اینکه سازنده ی آن و یا تاجری که علامت متعلق به او است  را بشناسد.

به موجب ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.بنابراین، کلیه اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی  که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن می شوند یک شخصیت حقوقی ایرانی خواهند بود.

طبق آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از نظر درصد مشارکت هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت خود را نسبت به ۱۰۰ % در ایران ثبت نمایند.

در همین رابطه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران مقرر داشته : ” چنانچه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود.سرمایه گذاران مزبور تا ۱۰۰ درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند که از حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار هستند “.چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور کنند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت شوند، می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین در اختیار بگیرند.

به موجب ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.بنابراین، کلیه اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی  که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن می شوند یک شخصیت حقوقی ایرانی خواهند بود.

طبق آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از نظر درصد مشارکت هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت خود را نسبت به ۱۰۰ % در ایران ثبت نمایند.

در همین رابطه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران مقرر داشته : ” چنانچه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود.سرمایه گذاران مزبور تا ۱۰۰ درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند که از حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار هستند “.چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور کنند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت شوند، می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین در اختیار بگیرند.

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است.کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد.و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت،هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد.و کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار  می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.
بنابرین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکت نامه ندارند وشرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت(ماده ۱۹۷ قانون تجارت)پس از آنکه شرکت تشکیل شد.در همان ماه اول باید خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و این سند معتبری می باشد که مندرجات آن در حقیقت،قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه ی قضائیه چاپ گردیده،و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله ی موسسین تنظیم می شود.
برابر ماده ی ۸ لایحه ی اصلاحی ۲۴/۱۲/۴۸ اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
۳-مدت شرکت
۴-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
۶-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
۷-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمی باشد.
۸-نحوه ی انتقال سهام با نام
۹-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
۱۰-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
۱۱-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
۱۲-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
۱۳-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
۱۴-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
۱۵-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
۱۶-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
۱۷-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
۱۸-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
۱۹-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
۲۰-چگونگی تغییر اساسنامه.

معنی لغوی مفاصا در اصل به معنی تصفیه حساب است

در موقع عقد هرگونه قرارداد مقاطعه واگذارنده مکلف می باشد که با پایان قرارداد نسبت به دریافت مفاصا حساب و ارائه آن به واگذارنده اقدام نماید .

در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که موظف به پرداخت مالیات هستند، که با توجه به قصد نظام مالیاتی کشور ما مبنی بر استفاده از روش خوداظهاری در تعیین میزان مالیات، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نامبرده در ماده‌ی یک قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی هستند.

به غیر از  مالیات بر درآمد که مستقیما به میزان سودی که فرد مالیات دهنده(مؤدی) کسب می کند بستگی دارد سایر مالیات ها به سود و زیان بستگی نداشته و باید پرداخت شود. 
بنا براین تمام کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و نام آنها به تفکیک در قانون آمده می بایست مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نمایند.

مالیات برارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری و اظهار نامه تعیین می گردد. کلیه مشمولین موظف اند در پایان هر فصل (هرسه ماه  یکبار) بافرجه ۱۵ روزه مالیات بر ارزش افزوده خود را اظهار کرده و پرداخت نمایند.
در غیر اینصورت  با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

بنابر این گریزی از پرداخت آن نیست .با وجود این برخی مؤدیان تصور می کنند می توانند از این قانون فرار کنند و یا حتی به دلیل بی اطلاعی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند که این امر در درازمدت می تواند  زیان های جبران ناپذیری برای آنها به بار آورد.

در حال حاضر نرخ  مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد است به این ترتیب هر تولید کننده و فروشنده ای موظف است این چهار درصد را از خریدار دریافت وبه حساب دولت واریز نماید.

به این معنی که غیر از تولید کننده اصلی ,هر واسطه ای موظف است یک بار مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و در مرحله بعد آن را از مشتری اش در یافت و به حساب دولت واریز نماید.

شرکت هلدینگ، شرکتی است که در آن هیچ‌گونه عملیات، فعالیت یا کسب‌و‌کار فعال دیگری انجام نمی‌شود و این شرکت صرفا مالک دارایی‌هایی است که این دارایی‌ها می‌توانند شاملِ سهام سایر شرکت‌ها، شرکت‌های با مسئولیت محدود، مشارکت‌های محدود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش‌دهنده‌ی ریسک، سهام‌ عادی، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، مالکیت معنوی، برندها، اختراعات، علائم تجاری، حق کپی‌رایت و تقریبا هر چیز ارزشمند دیگری باشد. بطور مثال، یکی از سهام‌‌های مرغوب در جهان، سهام شرکت جانسون و جانسون (Johnson & Johnson) است که در واقع، یک شرکت هلدینگ است. یعنی خود این شرکت که شما سهام آن را خریداری می‌کنید، در واقع هیچ کاری (به آن معنا که مردم تصور می‌کنند) انجام نمی‌دهد. در واقع، شرکت جانسون و جانسون، دارای سهام مالکیت ۲۶۵ کسب‌و‌کار مجازاست، همان‌طور که هر فرد می‌تواند از طریق یک حساب کارگزاری، مالک سهام کسب ‌و‌کارهای متفاوتی باشد.

کد اقتصادی چیست؟

شماره ایست شامل ۱۲ رقم که کلیه شرکتها در زمان ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی لازم است انرا بگیرند.

چه کسانی مکلف به دریافت شماره اقتصادی هستند؟

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی موظف به دریافت این شماره میباشند.

کلیه افراد حقیقی و حقوقی که به تولید توزیع خدمات صادرات و واردات کالاهای بازرگانی اشتغال دارند و دارای مجوز هستند صلاحیت دریافت این کد را دارند.