ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده درآمدی است  که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات بدست میاید.

مثال زیر به خوبی تعریف فوق را روشن میکند: یک کارگاه تولید کیف را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کیف می‌کند. این کارگاه برای تولید احتیاج به مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت‌هائی که در فهرست زیر تهیه آمده است، ‌خریداری می‌نماید:

۱-            چرم:        ۵۰۰۰  ریال

۴-            چسب :     ۸۰۰  ریال

۵-            نخ :          ۳۰۰  ریال

بنابراین مجموع خرید این کارگاه برای تولید هر کیف ۶۱۰۰ ریال می‌باشد. بعد از انجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده، یک کیف  تولید می‌گردد. تولید کننده، یک کیف را به قیمت ۱۸۳٫۰۰ ریال می‌فروشد.

با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزوده ، ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کیف عبارت خواهد بود از :

خرید ـ فروش = ارزش افزوده

ارزش افزوده =  ۶۱۰۰  -۱۸۳۰۰=۱۲۲۰۰

 

برای ورود در بحث چگونگی ثبت صورتجلسه ی تغییر اعضای هیات مدیره،ابتدائاَ لازم است به تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت و شرایط انتخابشان بپردازیم.

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت
هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.
هیات مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است  اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.
براساس مفاد ماده ی ۱۰۷ هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی عادی است.
مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ نیز تصریح دارند هیات مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند می توانند مجدداَ پس از پایان دوره به این سمت منصوب شوند.در عین حال نحوه و مدت آن را اساسنامه شرکت ترسیم و تعیین می کند.
اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
مرجع انتخاب
مرجع انتخاب مجمع عمومی عادی است.اولین بار مجمع عمومی موسسین انتخاب می کند.
شرایط انتخاب:
_همان طور که در بالا نیز اشاره شد،مدیر باید صاحب سهم باشد حتی یک سهم.اساسنامه می تواند مقرر کند که برای مدیر شدن حداقل تعدادی سهام لازم است.سهام این مدیران باید به صورت وثیقه در شرکت باقی بماند،تا زمانیکه مدیران تصفیه کنند.سهام وثیقه برای این است که در صورت وارد آمدن ضرر از طرف آن ها به شرکت،از طریق سهام وثیقه جبران شود.در اروپا لازم نیست که مدیران صاحب سهم باشند.
_اهلیت داشته باشند.
_ممنوعیت قانونی نداشته باشد.(ماده ۱۱۱ قانون ۱۳۴۷)
مدت مدیریت:
مدیران باید حاکثر دو سال انتخاب می شوند.البته ماموریت آن ها قابل تمدید است.علی البدل ها نیز از زمان انتخاب،ماموریتشان محسوب می شود.(ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)
تغییر اعضای هیات مدیره:
در انتخاب اعضای جدید هیات مدیره رعایت مواد قانونی ذیل الزامی است:
_ماده ۱۱۱ قانون تجارت(افراد ممنوع الانتخاب به سمت هیات مدیره)
طبق ماده ۱۱۱ قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.
۲-کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری؛جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.
_اصل ۱۴۱ قانون اساسی(قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل)
به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی،رییس جمهور،معاونان رییس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
_ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت
به موجب ماده ۱۲۶ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت،اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
قابل توجه است،علاوه بر رعایت نکات فوق،کلیه ی اعضای هیات مدیره می بایست دارای سوء پیشینه ی کیفری نباشند.
مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره

  • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
  • کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره

صورتجلسه

متنی  است که در آن تمام تصمیماتی که در مورد شرکت اخذ میشود ، به ثبت می رسد. مانند اطلاعات اعضاء ، تاریخ و محل جلسه و ….

در صورتجلسه هر گونه تغییرات مثل تغییر آدرس و نام ، تغییر موضوع ، انتقال سهام ، افزایش و کاهش سرمایه و انحلال شرکت مکتوب می شود.

مدارک لازم برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

  • کپی اساسنامه و اظهارنامه
  • کپی آگهی تأسیس، آگهی روزنامه، آگهی آخرین تغییرات
  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت‌مدیره فعلی و جدید

استارت آپ : به هر کسب و کار تازه و نوپا استارت آپ گفته میشود. البته برخی در اصطلاح عامیانه به مشاغل خانگی و نیز به هر کسب و کاری که مبتنی بر تکنولوژی های نوین باشد استارت آپ گویند.

 .اشخاص حقیقی و حقوقی (ایرانی و خارجی) می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.

.داشتن سوء پیشینه اشخاص مانعی برای ثبت شرکت نیست، فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.

.اشخاص خارجی  بدون شریک ایرانی می توانند مالک تمام شرکت در ایران باشند و شرکت ثبت کنند.

.چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.

.به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد.

.(مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

لزوم داشتن علامت تجاری در چیست؟

با وجود اینکه اغلب مشاغل  به اهمیت استقاده از علائم تجاری برای تشخیص محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، اما آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

بعد از اخذ علامت تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، که بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه که به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری کنید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

 

داشتن کارت بازرگانی چه زمانی ضروری است؟

طبق قوانین کشور، یک شخص حقیقی یا حقوقی درصورتی میتواند در زمینه واردات و صادرات کالا اقدام نماید که دارای کارت بازرگانی باشد.

این مجوز از طریق صنایع و معادن و اتاق بازرگانی به نام متقاضیان واجد شرایط  صادر می شود.

 مدت اعتبار کارت بازرگانی از یک تا پنج سال است.

مجمع عمومی چیست؟

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد،  براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی به ترتیب عبارتند از:

🔸مجمع عمومی مؤسس

🔸مجمع عمومی عادی

🔸مجمع عمومی فو‌ق‌العاده

 

☑️ مجمع عمومی عادی سالیانه چیست و چه زمانی برگزار می‌شود ؟

مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، سالی یکبار در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

 

🗓 مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

 

📆 زمان مجمع عمومی برای تقسیم سود

سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

 

⁉️ آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟

هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

 

☑️ مجمع عمومی فوق‌العاده چیست؟

موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود